Catapeteasma bisericii-monument a Parohiei Bâtca Doamnei a fost resfințită

Arhiepiscopia Iașilor Iulie 2, 2020

Lucrările de restaurare a catapesmei şi a icoanelor au început în anul 2015 și au presupus un efort susținut din partea credincioșilor și a părintelui Ştefan Diaconu, numit paroh în 2005.

La finalul slujbei de sfinţire părintele paroh a declarat: „Această sfântă catapeteasmă este cea mai prețioasă moștenire pe care o lăsăm generațiilor viitoare. Să nu uităm că, înaintea acestor  icoane,  de-a lungul a 218 ani de existenţă, moșii și strămoșii noștri au vărsat lacrimi de bucurie sau de suferință în rugăciunile lor. Este un moment istoric pentru parohia noastră, desăvârșit prin slujba de resfinţire a catapetesmei în ajunul hramului bisericii noastre. Mulțumesc Bunului Dumnezeu și Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel, precum și tuturor celor care au răspuns cu dragoste chemării lui Dumnezeu la împlinirea acestei frumoase lucrări”.

Seara s-a încheiat cu un frumos cuvânt de învăţătură al părintelui protopop Valentin Tofan şi cu intonarea unor cântări religioase şi tradiţionale din partea corului preoţesc „Glasul Bisericii”.

Biserica a fost construită între anii 1760-1790 de Ieromonahul Mitrofan,  înmormântat în faţa sfântului altar, iar catapeteasma datează din 1802, după cum reiese din cele două inscripții situate deasupra și sub icoanelor împărătești: „Această Sfântă Catapeteasmă s-au făcut prin sârguinţa cuvioşiii sale kir Kalestro ieromonah și duhovnic al acestui schit la leat 1802”; „Aceasta Sfântă Catapeteasmă sau lucrat de Mihail zograv”.

Fostul schit ,,Sfinții Apostoli Petru şi Pavel’’, cunoscut sub numele de Schitul Doamna sau Schitul de peste vale, a aparţinut de Mănăstirea Bistriţa, dar până în anul 1989 a fost biserică de mir. Printre vechile locașuri de cult care împodobesc astăzi municipiul Piatra-Neamţ se numără și această biserică ale cărui ziduri imaculate străjuiesc un mic platou din dreapta Bistriţei, sub poalele împădurite ale Cernegurei. Edificiul impresionează de la prima vedere prin dimensiunile sale reduse şi prin simplitatea sa, semn că a fost ridicat pentru a servi nevoilor de credinţă şi evlavie ale unei obşti monahale cu un număr restrâns de vieţuitori.

Biserica Doamna nu a avut pictură nici în interior nici în exterior. Cea interioară a fost realizată între anii 1995 -1998. Deasupra intrării în pridvor s-au executat recent două medalioane în mozaic cu portretele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

În schimb, catapeteasma executată din trei dulapi de proporţii impresionante etalează întreaga gamă de motive sculptural caracteristice unui stil neobizantin oarecum autohtonizat prin prezenţa masivă a elementelor decorative preluate din arta populară a Văii Bistriţei. Registrele superioare cuprind icoane zugrăvite direct pe scânduri iar cele de la bază icoane detaşabile, separate prin colonete miniaturale, artistic sculptate. Motivele vegetale stilizate domină cu autoritatea câmpurilor dintre icoane şi o mare  parte din suprafaţa uşilor împărăteşti, iar chipurile sfinţilor, pictate de Mihai Zugravul, se impugn prin expresivitate şi printr-o fericită îmbinare a culorilor. (Pr. Robert Vasile Gavriloaie)

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri